top of page

גארד אומנויות לחימה - הצהרת בריאות

לחניכים מעל גיל 18

טופס הצהרת בריאות לפני אימון
לחניכים מעל גיל - 18

אני מצהיר/ה

חום הגוף שלי מתחת ל 38 מעלות צלזיוס

לא היה לי חום בשבוע האחרון

על העדר שיעול ועל העדר קושי בנשימה

לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים

ההצהרה נקלטה

bottom of page