top of page

הסטה של בעיטה קדמית ללאו-קיק
divert a front kick to a low-kick

"ניקוי" של הרגל מהבטן וחזרה עם לאו-קיק לחלק האחורי

את הסטת הרגל עם היד יש לבצע קרוב לגוף ולא לשלוח את היד אל הרגל הבועטת. יד שניה שומרת פנים כל הזמן.
אני לא תופס את הבעיטה אלא רק מזיז את הרגל הצידה.
מיד לאחר מכן, בעיטת לאו-קיק לחלק האחורי של הירך.

bottom of page