top of page

טרייפוד סוויפ
Tripod sweep

הפלת טרייפוד - שלוש נקודות מגע

רגל אחת דוחפת (כוח מוביל) את ירך היריב בזמן שהיד באותו צד אוחזת ומושכת (כוח מכשיל) מאחורי עקב רגלו של היריב.
בו זמנית, הרגל השניה בועטת ומפשקת למעשה את הרגל הנגדית של היריב. 

bottom of page