top of page

הפלת מספריים מגארד
Scissors Sweep from guard

הפלת מספריים מגארד ועליה למאונט

שתי ידיים אוחזות בידיו של היריב ומנסות להרים אותן למעלה,
מוציאים את הישבן קצת החוצה (שרימפס), רגל אחת (כוח מכשיל) תיצור מעצור בצמוד לרצפה ולברכו של היריב באותו כיוון אליו אני הולך להפיל.
את הברך השניה אני מכניס פנימה על בטנו של היריב ואז "גוזר" אותו עם הרגליים תוך משיכה של הידיים אלי.
אני מנצל את המומנטום הנוצר כדי לעלות למאונט יחד עם הסוויפ.

bottom of page