top of page

תפיסה של מידל-קיק ואגרוף
catch the mid-kick and punch

תזוזה הצידה, תפיסה של הבעיטה וחזרה עם אגרוף ישר.

חשוב מאוד לזוז הצידה כדי לאפשר לבעיטת היריב לאבד מעצמתה.
התפיסה תהיה חזקה ויציבה, מיד אחרי התפיסה אחזור עם אגרוף ישר לכיוון הפנים.

bottom of page