top of page

מאי-גרי - front kick

בעיטה קדמית ישרה, יכולה להיות לכיוון הגוף או הפנים.

ברך עולה גבוה, רגל "מצליפה".
פגיעה עם כריות כף הרגל ולא עם האצבעות!!!
חשוב להחזיר את הרגל בשליטה.

bottom of page