top of page

גארד אומנויות לחימה - הצהרת בריאות

לחניכים מתחת לגיל 18

טופס הצהרת בריאות לפני אימון
לחניכים מתחת לגיל - 18

אני מצהיר/ה
חום הגוף של בני/ביתי מתחת ל 38 מעלות צלזיוס

לבני/ביתי לא היה חום בשבוע האחרון

על העדר שיעול לבני/ביתי על העדר קושי בנשימה לבני/ביתי

כי בני/ביתי לא היו במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים

ההצהרה נקלטה

bottom of page